Tilaa kokenut työnjohtaja remonttitöihin – Turku

Ota yhteyttä!
Rakennustalo.

Vastaava mestari on rakennustyömaan työnjohtaja. Hänen on oltava alan kokenut asiantuntija ja tunnettava rakennusalan lait ja säädökset.

Rakennusluvan saamiseksi on rakennustyömaalla oltava vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari. Hän vastaa rakennustöiden ja rakennustyömaan turvallisuudesta ja säädösten noudattamisesta. TG-Rakennus Oy tarjoaa vastaavan mestarin palveluita Turussa ja ympäryskunnissa turvallisen ja lainmukaisen rakennustyön takeeksi. Tämä palvelu on paras tilata hyvissä ajoin ennen rakennus- tai remonttitöiden aloittamista.

Mitä vastaava mestari tekee

Vastaava mestari vastaa rakennustyön valvonnasta ja tehtävien rakennus- ja remonttitöiden laadusta. Hän on rakennusalan kokenut ammattilainen, joka valvoo paitsi työn laatua huolehtii myös rakennustöiden turvallisesta suorittamisesta, säädösten noudattamisesta ja monista muista asioista.

Vastaava mestari huolehtii:

  • rakentamista koskevien määräysten ja säädösten noudattamisesta
  • oikeiden ja hyväksyttyjen rakennusmateriaalien käytöstä
  • hyvien rakennustapojen noudattamisesta
  • erityisalojen työnjohtajien valvomisesta
  • rakennustöiden turvatoimien noudattamisesta
  • tarpeellisten valvontailmoitusten tekemisestä
  • tarkistusten ja katselmuksien suorittamisesta.

Työnjohtaja takaa onnistuneen projektin

Vastaavan mestarin palveluun voi kuulua myös rakennusprojektin suunnitteluun sekä eri työvaiheiden suorittamiseen liittyvä konsultointi. Tähän kuuluvat esimerkiksi kustannuslaskelmien teko, rakennusluvan hankkiminen, rakennusmateriaalien valinta sekä monet muut kokemusta ja ennakkosuunnittelua vaativat tehtävät. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Tarjoamme yksityis- ja yritysasiakkaille täydet vastaavan mestarin palvelut sopuhintaan Turun ja lähikuntien alueella.